Εφαρμογή Βιομάζας

Εξοικονομήστε ενέργεια στο χώρο σας με την χρήση εφαρμογών βιομάζας. Ένα ενεργειακό τζάκι είναι 5 φορές πιο αποδοτικό από ένα παραδοσιακό με αποτέλεσμα να προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση του χώρου με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα πρώτων υλών. Έτσι μπορείτε να το συνδυάσετε στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης ώστε με την υποβοήθηση που προσδίδει να αυξάνεται η εξοικονόμηση σας αλλά και να αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ικανοποίηση των αναγκών σε θέρμανση όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.